Hopp til innhold

Antibiotikaresistens

Informasjon om bruk av antibiotika, resistens og forebyggende tiltak. Sidene inneholder informasjon om blant annet MRSA, ESBL og VRE.

antibiotikaresistens-shutterstock_739694626.jpg

Fra Folkehelserapporten

Veileder

Informasjon til allmennheten

Informasjon til helsepersonell

Rapporter og brosjyrer