Hopp til innhold

Inmeta

Eksempelsider - se beskrivelser i ingressen i de enkelte sidemalene

Rissnutebille breddebilde COLOURBOX28352727.jpg

Metainformasjon på sider - ikke relaterte lenker o.l.

Publikasjoner

rapport med vedlegg

Eksempel på komplisert publikasjon med vedlegg, like navn havner i en bulk og tilfeldig sortering på mapper: https://www.fhi.no/publ/2017/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-innen-psykisk-helsevern-2016/

Bla helt ned til "Vedlegg" det over er lagt inn i brødteksten, det er altså behov for fire nivåer (undermapper?)

Om det ikke er mulig å få så mange så ihvertfall at vi kan ha ett nivå med mapper under hovedmappen Vedlegg

Nivå (4 nivåer) pluss hovedfil som er for hele landet:

 • Regionalt helseforetak (eks helse sør-øst rhf)
  • Helseforetak (eks Sørlandet HF)
   • Institusjon (Arendal sykehus)
   • Institusjon (Kritiansand sykehus)
    • avdeling (psykatrisk enhet 2, kristiansand sykehus)