Hopp til innhold

Veileder

Smittevernveilederen

Veiledere_liggendeSmittevern.png

Nettbasert veileder i smittevern er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer. Hovedmålgruppen er personell i kommunehelsetjenesten.


Søk i publikasjonen

Temakapitler

 1. Antibiotikaresistens, antibiotikabruk og virusresistens
 2. Barn på gårdsbesøk og smittevern
 3. Barnehager og smittevern
 4. Basale smittevernrutiner i helsetjenesten
 5. Bittskader og infeksjoner
 6. Innvandrere og smittevern (inkludert adoptivbarn)
 7. Internasjonalt smittevernsamarbeid
 8. Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner
 9. Lovverk og smittevern
 10. Medisinsk mikrobiologi og smittevern
 11. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
 12. Menn som har sex med menn og smittevern
 13. Oppfølging og kontroll hos personell som håndterer næringsmidler
 14. Personer som tar stoff med sprøyter og smittevern
 15. Posteksponeringsprofylakse (PEP) mot hiv
 16. Skadedyr
 17. Smitteoppsporing ved seksuelt overførbare infeksjoner
 18. Smittevernarbeidet i Norge
 19. Smittevernberedskap og biologiske trusler
 20. Stikkuhell på sprøyter og andre blodeksponeringer
 21. Utbrudd av smittsomme sykdommer
 22. Utenlandsreiser og smittevern
 23. Vannhygiene
 24. Varsling smittsomme sykdommer

Sykdommer a-å

A

 1. Adenovirusinfeksjoner
 2. Aktinomykose
 3. Amøbeinfeksjoner
 4. Amøbiasis (Entamoeba histolytica)
 5. Anaplasmose
 6. Aspergillose
 7. Astrovirus-enteritt

B

 1. Babesiose
 2. Bacillus cereus-infeksjoner
 3. Bløt sjanker
 4. Botulisme
 5. Brennkopper
 6. Brucellose
 7. Burulisår
 8. Bærplukkersyke

C

 1. Campylobacteriose
 2. Candidiasis
 3. Cerkariedermatitt (svømmekløe)
 4. Chikungunyavirus-sykdom
 5. Chlamydiainfeksjon, genital (klamydia)
 6. Chlamydophila pneumoniae-infeksjon
 7. Clostridium difficile-infeksjon
 8. Clostridium perfringens-infeksjon
 9. Creutzfeldt-Jakobs sykdom og andre prionsykdommer
 10. Cryptosporidiose
 11. Cyanobakterier (blågrønnalger), forgiftning
 12. Cyklosporidiose
 13. Cytomegalovirusinfeksjon

D

 1. Denguefeber
 2. Difteri

E

 1. E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS)
 2. Ebola virusinfeksjon
 3. Echovirusinfeksjon
 4. Ekinokokkose
 5. Enterokokkinfeksjon (inkl. vankomycinresistente enterokokker, VRE)
 6. Enterovirusinfeksjoner
 7. Erysipeloid (rødsyke)
 8. Erythema infectiosum (femte barnesykdom, parvovirus B19)
 9. ESBL-holdige gramnegative stavbakterier
 10. Exanthema subitum

F

 1. Flekktyfus og andre rickettsioser
 2. Fotsopp
 3. Fugleinfluensa

G

 1. Giardiasis
 2. Gonoré
 3. Granuloma inguinale
 4. Gulfeber

H

 1. Haemophilus influenzae-sykdom
 2. Helicobacter pylori-infeksjon
 3. Hemoragiske febre (blødningsfebre)
 4. Hepatitt A
 5. Hepatitt B
 6. Hepatitt C
 7. Hepatitt E
 8. Herpes simplexvirus-infeksjoner
 9. Histaminforgiftning
 10. Histoplasmose
 11. Hivinfeksjon/Aids
 12. HTLV-infeksjon
 13. Humant papillomavirus (HPV), genitale infeksjoner
 14. Hånd-, fot- og munnsyke og andre coxsackievirusinfeksjoner

I

 1. Influensa

J

 1. Japansk encefalitt og andre myggoverførte encefalitter

K

 1. Kikhoste (pertussis)
 2. Koksidioidomykose
 3. Kolera
 4. Konjunktivitt, infeksiøs
 5. Kopper og andre poxviridae-infeksjoner
 6. Kryptokokkose
 7. Kusma

L

 1. Legionellose
 2. Leishmaniasis
 3. Lepra (spedalskhet)
 4. Leptospirose
 5. Listeriose
 6. Loppeangrep
 7. Luseangrep
 8. Lyme borreliose
 9. Lymfogranuloma venereum  (LGV)

M

 1. Malaria
 2. Marksykdommer
 3. Meningokokksykdom
 4. MERS (Middle East Respiratory Syndrome)
 5. Meslinger (morbilli)
 6. Metapneumovirus-infeksjoner (humant)
 7. Miltbrann (anthrax)
 8. Mononukleose
 9. Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner
 10. Mykobakterieinfeksjoner (non-tuberkuløse mykobakterier, NTM)
 11. Mykoplasmainfeksjon, genital
 12. Mykotoksinforgiftning (muggsoppforgitning)

N

 1. Nephropathia epidemica og andre hantavirusinfeksjoner
 2. Nipah- og Hendravirus-infeksjoner
 3. Norovirus og Sapovirus-enteritt

O

 1. Ornitose

P

 1. Parainfluensavirus-infeksjoner
 2. Paratyfoidfeber
 3. Parechovirusinfeksjon
 4. Pest
 5. Pneumocystose
 6. Pneumokokkinfeksjon
 7. Poliomyelitt (polio)
 8. Pseudomonasinfeksjon

Q

 1. Q-feber

R

 1. Rabies
 2. Rhinovirusinfeksjon
 3. Ringorm (tinea)
 4. Ross River-feber
 5. Rotavirussykdom
 6. Rottebittfeber
 7. RS-virusinfeksjon
 8. Rubella (røde hunder)

S

 1. Salmonellose
 2. Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome)
 3. Schistosomiasis
 4. Shigellose
 5. Skabb
 6. Skjellforgiftning
 7. Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner)
 8. Snive og melioidose
 9. Stafylokokkinfeksjoner (inkl. MRSA-infeksjoner)
 10. Stafylokokkmatforgiftning
 11. Streptokokk gruppe A-infeksjon
 12. Streptokokker gruppe B, systemisk sykdom
 13. Syfilis

T

 1. Tetanus (stivkrampe)
 2. Tilbakefallsfeber
 3. Toksoplasmose
 4. Trakom
 5. Trikinose
 6. Trikomonasinfeksjon
 7. Trypanosomiasis (inkl. Chagas sykdom)
 8. Tuberkulose
 9. Tularemi
 10. Tyfoidfeber

V

 1. Varicella (vannkopper) og herpes zoster (helvetesild)
 2. Veggedyrangrep
 3. Vestnilfeber
 4. Vibrionaceaeinfeksjoner, diverse arter
 5. Vorter (fot, hånd og ansikt)

Y

 1. Yersiniose

Z

 1. Zikafeber

Oppdateringer

 1. Oppdateringer i Smittevernveilederen

Om veilederen

 1. Om Smittevernveilederen - innhold og forfattere