Hopp til innhold

Rapport

Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge

Infografikk_Helse_og_trivsel_i_Norge.jpg

Folkehelserapporten presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. Kapitlene oppdateres regelmessig. Du finner også en kortversjon på engelsk og norsk i PDF.


Søk i publikasjonen


Kortversjon og sammendrag

 1. Folkehelserapporten – kortversjon: Helsetilstanden i Norge 2018

Befolkning og levealder

 1. Befolkningen i Norge
 2. Levealder

Helse i ulike befolkningsgrupper

 1. Helse under svangerskap og fødsel
 2. Barn og unge: oppvekst og levekår
 3. Helse i innvandrerbefolkningen
 4. Barn og unge: fysiske helse
 5. Sosiale helseforskjeller
 6. Barn og unge: livskvalitet og psykiske lidelser
 7. Helse hos eldre

Ikke-smittsomme sykdommer

 1. Astma og allergi
 2. Demens
 3. Diabetes
 4. Hjerte- og karsykdommer
 5. Kreft
 6. Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)
 7. Langvarig smerte
 8. Muskel- og skjeletthelse

Psykisk helse

 1. Psykiske lidelser hos voksne
 2. Rusbrukslidelser
 3. Selvmord
 4. Søvnvansker (insomni)

Skader og ulykker

 1. Skader og ulykker

Smittevern og infeksjoner

 1. Antibiotikaresistens
 2. Drikkevatn
 3. Infeksjoner
 4. Mat- og vannbårne infeksjoner
 5. Vaksinar i førebygging av infeksjonar

Levevaner

 1. Alkohol og andre rusmiddel
 2. Fysisk aktivitet
 3. Kosthald
 4. Overvekt og fedme
 5. Røyking og snusbruk

Miljø

 1. Arbeid og helse
 2. Klimaendringar og helse
 3. Luftforureining
 4. Miljøgifter og helse
 5. Støy, helseplager og hørseltap

Kunnskap om folkehelse

 1. Kunnskapskilder for folkehelse

Folkehelse i historien

 1. Folkehelse i Norge 1814–2014

Om rapporten

 1. Om Folkehelserapporten

Oppdateringer

 1. Oppdateringer av kapitler i Folkehelserapporten

Tillegg

 1. Alkoholomsetningen i Norge
 2. Behov for bedre data om skader og ulykker
 3. Konsekvenser av alkohol- og rusmiddelbruk
 4. Hvor mange bilførere omkommer under ruspåvirkning?
 5. Livskvalitet og mestring i Norge
 6. Hvor mange har diabetes i Norge?