Hopp til innhold

Veileder

Håndhygieneveilederen

Veiledere_liggendeHåndhygieneveilederen.png

Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene.