Hopp til innhold

Kosmetikkbivirk-ninger

Temasiden handler om bivirkningene ved bruk av kroppspleieprodukter. Bivirkningene kan variere fra mild irritasjon til alvorlige symptomer, og kan oppstå etter første gangs bruk, eller etter flere år.

kosmetikkbivirkninger---shutterstock_1101462380.jpg

Om bivirkninger

Meld inn egne bivirkninger via Altinn

Her kan du melde inn bivirkninger etter bruk av kosmetiske produkter. Informasjon vil bli brukt til å gjøre kosmetiske produkter tryggere å bruke.

Slik melder helsepersonell om bivirkninger

Helsepersonell har meldeplikt om bivirkninger av kroppspleieprodukter.

Mer om bivirkninger

Nyheter og meldinger

Rapporter og andre trykksaker