Hopp til innhold

Melding

Stor spørreundersøking blant helsepersonell - blir du med?

Publisert


Bli med og hjelp europeiske helsemyndigheiter med å finne ut meir om helsepersonells kunnskap og syn på antibiotika og antibiotikaresistens!

Vi håper at alle dykk som les denne meldinga og som enten er lege, sjukepleiar, jordmor, apotekar, sjukehusforvaltar, klinisk forskar, fysioterapeut, pleieassistent, tannlege, tannpleiar, offentleg helsearbeidar eller helsefagstudent, tar dykk tid til å svare på spørreskjemaet frå European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) og Public Health England. Det tar om lag fem-ti minuttar å svare. Nokre opplever at det går tregt å komme inn på undersøkinga. Dette skuldast tidvis stor pågang.

Gå rett til spørreskjema NY svarfrist: 1. mars