Hopp til innhold

Kontaktinformasjon/få nyhetsbrev


For helsepersonell og forskere:

For privatpersoner:

  • Har du spørsmål om egen helse, ta kontakt med fastlege eller legevakt.

For andre henvendelser:

Kontakt FHI

Kontaktskjema

OBS! Sensitive opplysninger skal ikke sendes i dette skjemaet.

Informasjon som du sender inn via kontaktskjemaet blir sendt videre til rette avdeling hos oss i FHI som e-post. Vi tar imot og svarer på e-post på Outlook. Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i arkivsystemet Public 360. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen. Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!