Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Oversikt over det norske helsesystemet

Publisert Oppdatert

Rapporten beskriver og vurderer det norske helsesystemet. Informasjonen inngår i et nettverktøy for sammenligning av helsesystemer i flere land.

Rapporten beskriver og vurderer det norske helsesystemet. Informasjonen inngår i et nettverktøy for sammenligning av helsesystemer i flere land.


Bak rapporten «Norway – Health system review» står Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) og European Observatory on Health Systems and Policies (Observatory).

– Dette er en omfattende og detaljert beskrivelse av det norske helsesystemet – ja, nærmest et oppslagsverk, som vi håper kan være til nytte for mange, sier ansvarlig for den norske rapporten, avdelingsdirektør Anne Karin Lindahl i Kunnskapssenteret.

Rapporter for hvert land

Den norske rapporten, som har Ånen Ringard   som hovedforfatter, inngår i the Observatory´s serie «Health Systems in Transition» (HiT). Serien består av en rekke rapporter som gir en detaljert beskrivelse av helsesystemer i ulike land og hvilke reformer og politiske initiativ som pågår eller er under utvikling. Hver enkelt rapport er laget av nasjonale eksperter i samarbeid med ansatte ved the Observatory.

Rapportene er basert på en mal, slik at det er enkelt å sammenligne helsesystemene i de landene som deltar i dette samarbeidet. Samtlige rapporter beskriver og vurderer organisering, finansiering, personell og teknologi, produksjon av tjenester og helsereformer i det enkelte land.

For flere av landene finnes det forholdsvis lite informasjon om helsesystemet og virkningen av reformer. I mangel av en enhetlig datakilde, er de kvantitative dataene om helsetjenester derfor basert på en rekke ulike kilder, blant annet fra Verdens helseorganisasjon, EUs statistikkontor (Eurostat), OECD, Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken.

Nettverktøy åpner for sammenligning

Informasjonen i rapportene inngår i et nettbasert verktøy , der man selv kan avgrense hvilken informasjon og hvilke land man ønsker å sammenligne. Systemet trekker automatisk ut og sorterer innholdet fra de publiserte rapportene for de landene og temaene man velger.

– Rapporten og det nettbaserte verktøyet er laget for å framskaffe relevant helsepolitisk informasjon som kan støtte politikere, forvaltningen og analytikere med informasjon om utvikling av helsesystemer. Rapporten skal også bidra til kunnskapsbasert utvikling av helsepolitikk, sier Anne Karin Lindahl.

Oppdateres
HiT-rapportene oppdateres med jevne mellomrom. Den nye rapporten om det norske helsesystemet er den tredje i rekken. Det ble også utgitt slike rapporter i 2000 og 2006 .

På nettsiden til the Observatory har hvert land dessuten sin egen side som oppdateres når det skjer noe av betydning for helsesystemet. Den norske siden i Health System Policy Monitor (HSPM ) oppdateres månedlig av Kunnskapssenteret.

Per i dag er det laget oppdaterte rapporter for 21 land, som kan sammenlignes ved hjelp av nettverktøyet. Etter hvert vil også de 16 andre landene få nye rapporter som vil inngå i rapportserien.

Disse landene inngår i rapportserien

Austria, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,Turkey, United Kingdom – England, United States Of America.

Referanse:

Norway – Health system review, Ånen Ringard, Anna Sagan, Ingrid Sperre Saunes og Anne Karin Lindahl. Health System in Transition. Vol. 15 No. 8 2013. European Observatory on Health Systems and Politics.

* European Observatory on Health Systems and Policies : Dette er en partnerskapsorganisasjon, der Kunnskapssenteret representerer Norge etter å ha blitt utpekt av Helse- og omsorgsdepartementet. Organisasjonen er lokalisert ved det regionale hovedkontoret for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Europa.

Norway – Health system review

HiT-Norway-forside_300.
HiT-Norway-forside_300.

Rapporten «Norway – Health system review», som inngår i rapportserien «Health Systems in Transition», beskriver organisering, finansiering, personell og teknologi, produksjon av tjenester og helsereformer – og gir en vurdering av helsevesenet i Norge.

Rapporten inngår også i et nettbasert verktøy, der man selv kan avgrense hvilken informasjon og hvilke land man ønsker å sammenligne.

Det vil også bli gitt en jevnlig oppdatering av den helsepolitiske utviklingen på disse nettsidene.